Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M5 northbound between junctions J20 and J19

The M5 northbound between junctions J20 and J19
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 06/03/2023
Dyddiad gorffen: 04/04/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
06/03/2023 13:10
Cyfeirnod
4212201
Diweddarwyd diwethaf
07/03/2023 15:31
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni