Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C6 Tyrpeg y Nant (Llangefni) i G7 Cefn Du

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C6 Tyrpeg y Nant (Llangefni) i G7 Cefn Du : Rhoi wyneb newydd i’r ffordd : Gwrthlif : Cyfyngiad lled 3.2m : Cyfyngiadau cyflymder 40mya : 07/06/19-24/07/19 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 07/06/2019 00:00
Dyddiad gorffen: 24/07/2019 00:00

Cyhoeddwyd gyntaf
07/06/2019 08:51
Cyfeirnod
RNMDA_2019075344
Diweddarwyd diwethaf
07/06/2019 08:51
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni