Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A465 : Tua’r Gogledd : Castell-nedd

A465 : Tua’r Gogledd : Castell-nedd : lôn ymadael : Lôn ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 1 lôn ar gau : 08/07/19-06/09/19
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 08/07/2019 00:15
Dyddiad gorffen: 06/09/2019 23:45

Cyhoeddwyd gyntaf
03/07/2019 15:22
Cyfeirnod
RNMDA_2019076293
Diweddarwyd diwethaf
03/07/2019 15:22
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni