Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C21 Bae Colwyn i G23 Llanddulas

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C21 Bae Colwyn i G23 Llanddulas : Gwaith ffordd : Lôn ar gau : Oedi'n bosibl : 09/09/19-08/10/19:
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 09/09/2019 06:00
Dyddiad gorffen: 08/10/2019 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
09/09/2019 07:45
Cyfeirnod
RNMDA_2019078874
Diweddarwyd diwethaf
09/09/2019 07:45
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni