Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Yr A48 i'r dwyrain o Gaerfyrddin, Sir Gâr - Cau ffyrdd dros dro

Rhannu

Lle a Pham?

O ganlyniad i ddirywiad yng nghyflwr y ffordd gerbydau, mae'n rhaid gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol ar hyd yr A48 i'r dwyrain o Gaerfyrddin.

Bwriedir dechrau'r gwaith ddydd Llun 4 Mai 2020 ar hyd y ffordd gerbydau i'r gorllewin rhwng Nant-y-caws a Chylchfan Pensarn, Caerfyrddin.

O ddydd Llun, 11 Mai, bydd y gwaith yn dechrau ar hyd y ffordd gerbydau i'r dwyrain rhwng Cylchfan Pensarn, Caerfyrddin a Nant-y-caws, a fydd yn cynnwys cau'r ffordd gyda'r hwyr.

Gwyriadau a Mesurau Diogelwch

Fydd y traffig yn gael ei ddargyfeirio tua'r dwyrain ar hyd yr A40 i Landeilo ac yna tua'r de ar hyd yr A483 i Gylchfan Pont Abraham.

Bydd yr holl waith yn cael ei wneud yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol.

Am ragor o wybodaeth, gweler: https://llyw.cymru/cymryd-pob-cam-rhesymol-i-gynnal-pellter-corfforol-yn-y-gweithle

Ymholiadau

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy Twitter @TraffigCymruD

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni