Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

A487 : Yn y ddau gyfeiriad : Abergwaun (Ffrdd Gorllewin) i Abergwaun (De)

A487 : Yn y ddau gyfeiriad : Abergwaun (Ffrdd Gorllewin) i Abergwaun (De) : Ffordd ar gau : Gwaith cynnal a chadw : 09/09/19-06/03/20 0000 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 09/09/2019 00:00
Dyddiad gorffen: 06/03/2020 00:00

Cyhoeddwyd gyntaf
01/11/2019 15:59
Cyfeirnod
RNMDA_2019078836
Diweddarwyd diwethaf
01/11/2019 15:59
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni