Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Cysylltu â ni

I roi gwybod am faterion brys fel damweiniau neu beryglon ffyrdd, ffoniwch ni ar 0300 123 1213.
Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Rhoi gwybod am broblem

I adael ni wybod am broblem ddi-argyfwng, neu i anfon cwestiynau neu adborth atom, defnyddiwch y dolenni isod. 


Cysylltwch â ni


E-bost

[email protected]

Mae rhai o'r dolenni hyn yn mynd i dudalen fap. Yn y map, chwyddwch i mewn i'r lleoliad perthnasol, yna tapiwch neu cliciwch a llenwch y blychau i anfon eich ymholiad atom. Os na allwch ddefnyddio'r map, dewiswch 'Adborth a chwynion' am ffyrdd eraill o gysylltu â ni.