Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cysylltu â ni

I roi gwybod am faterion brys fel damweiniau neu beryglon ffyrdd, ffoniwch ni ar 0300 123 1213.
Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Mae Traffig Cymru yn gyfrifol am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd.

Map o'r rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd

E-bost

[email protected]

Mae rhai o'r dolenni hyn yn mynd i dudalen fap. Yn y map, chwyddwch i mewn i'r lleoliad perthnasol, yna tapiwch neu cliciwch a llenwch y blychau i anfon eich ymholiad atom. Os na allwch ddefnyddio'r map, dewiswch 'Adborth a chwynion' am ffyrdd eraill o gysylltu â ni.

Rhoi gwybod am broblem

I roi gwybod am broblemau nad ydynt yn rhai brys, neu i anfon cwestiynau neu adborth atom, defnyddiwch y dolenni isod. 


Cysylltwch â niFfonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni