Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Y wefan a gwasanaethau ar-lein eraill

I anfon adborth, sylwadau neu ymholiadau atom am y wefan hon, ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol neu ar ein apiau ffôn clyfar, anfonwch e-bost at [email protected].

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol y byddwch yn ei hanfon atom ni yn cael ei phrosesu yn unol â'n polisi preifatrwydd.

Cyfeiriwch at ein tudalen Telerau ac Amodau i gael manylion am y mathau o wybodaeth a gyhoeddwn, ein gwasanaeth rhwydwaith ffyrdd a'n polisi defnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Datblygwyr a darparwyr gwybodaeth traffig, cyfeiriwch at ein tudalen Datblygwyr i gael gwybodaeth am gysylltu â'n data.

Yn ogystal â'r wefan hon, mae gwybodaeth ddwyieithog am draffig ar gael mewn fformatau eraill hefyd:

Cysylltwch â ni ynglŷn â'n gwefan, apiau, cyfryngau cymdeithasol neu wasanaethau eraill sy'n rhoi gwybodaeth am draffig