Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Camerâu traffig

Dewiswch ffordd i weld yr holl gamerâu traffig sydd ar gael

Rydym yn y broses o ddiweddaru ein camerâu traffig. Ar hyn o bryd mae hyn yn effeithio ar nifer o'r camerâu A55. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n tîm technegol i ddatrys y mater hwn cyn gynted â phosibl. Diolch am eich amynedd.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni