Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Amdanom ni

Traffig Cymru yw'r gwasanaeth gwybodaeth traffig dwyieithog ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru.

Mae'r gwasanaeth yn hysbysu ac yn addysgu defnyddwyr y ffordd drwy rannu diweddariadau teithio dyddiol a chyngor ar ddiogelwch.

Traffig Cymru yw'r cyswllt cyhoeddus â Chanolfannau Rheoli Traffig Llywodraeth Cymru yng Nghonwy a Chaerdydd. Mae gweithrediadau'r Ganolfan Rheoli Traffig yn cael effaith gadarnhaol sylweddol ar reoli'r rhwydwaith ffyrdd yn effeithiol. Mae'r gweithrediadau'n cynnwys monitro amodau traffig, gosod negeseuon ar arwyddion gwybodaeth ar ochr y ffordd a darparu’r Gwasanaeth Swyddogion Traffig Llywodraeth Cymru.

Darperir y gwasanaeth gan yr Asiantau Cefnffyrdd yng Nghymru. Mae cydweithrediad rhwng yr Asiantau yn galluogi'r gwasanaeth i weithredu'n effeithiol o gwmpas y cloc, bob dydd o'r flwyddyn.


Mae'r ddau asiant cefnffyrdd yn rheoli, cynnal a gwella'r rhwydwaith ffyrdd strategol ar ran Llywodraeth Cymru. Mae eu gwaith yn helpu i wneud teithiau yng Nghymru yn fwy diogel ac yn fwy dibynadwy.

Mae swyddogion traffig yn cael eu lleoli yng Ngogledd Cymru a De Cymru ar lwybrau strategol allweddol. Maent yn patrolio'r rhwydwaith 12 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac maent ar y rheng flaen o'ch cadw'n ddiogel.

Mae staff gweithrediadau yn cefnogi’r swyddogion traffig drwy fonitro'r rhwydwaith a gosod arwyddion i rybuddio am beryglon.