Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Cynlluniwch ymlaen llaw a byddwch yn ofalus wrth deithio

Peidiwch â chael eich dal mewn traffig - cofiwch wirio cyn i chi deithio a gadewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith.

Mae llif traffig dyddiol yn cynyddu ar gyfartaledd oddeutu 15% ar yr M4 ger Caerdydd pan mae Cymru yn chwarae gartref. Gallai gwaith ffordd sydd wedi'i gynllunio dros y misoedd nesaf hefyd olygu bod y ffyrdd yn brysurach.


Digwyddiadau sydd ar y gweill

• Cymru v Yr Alban – Dydd Sadwrn 3ydd Chwefror, 16:45, Stadiwm Principality
• Cymru v Ffrainc – Dydd Sul 10 Mawrth,15:00, Stadiwm Principality
• Cymru v Yr Eidal – Dydd Sadwrn 16 Mawrth,14:15, Stadiwm Principality
 

Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd ar yr M4. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau gyda ffyrdd neu lonydd ar gau dros nos yn unig bryd bynnag y bo modd. Dilynwch y ddolen isod i ddarganfod mwy am y gwaith ffordd ddiweddaraf yn eich ardal chi.

Nid yw hyn yn cynnwys gwaith brys nac aflonyddwch ar rwydwaith oherwydd digwyddiadau.

Cynlluniwch ymlaen llaw.

Gwiriwch y wybodaeth traffig diweddaraf cyn i chi deithio. 

Gwiriwch eich cerbyd cyn teithio.

Caniatewch amser ychwanegol i'ch siwrne.

 

Mae'r gwaith hwn yn hanfodol ar gyfer diogelwch y cyhoedd sy'n teithio. Byddai peidio â gwneud y gwaith hwn yn arwain at y ffyrdd yn dirywio ymhellach, gan olygu y byddai ffyrdd yn cau yn ddi-rybudd, a mwy o darfu ac anghyfleuster na’r gwaith sy’n cael ei gynllunio. 

Lle mae'n ddiogel gwneud hynny, bydd gwaith ffordd yn cael ei godi neu ei atal er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl yn ystod digwyddiadau arbennig.

Efallai y bydd adegau pan fyddwch yn gweld conau, arwyddion a therfyn cyflymder is mewn grym ond nid yw’n ymddangos bod neb yn gweithio. Mae hyn oherwydd gall gwaith fod yn digwydd o dan y ffordd, neu efallai mai'r rhwystr diogelwch neu'r ffordd gerbydau wedi cael eu heffeithio sy'n ei gwneud yn anniogel i ailagor y ffordd am gyfnod.

 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni