Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Cynlluniwch ymlaen llaw a byddwch yn ofalus wrth deithio

Picture of the M4 at dusk

Peidiwch â chael eich dal mewn traffig - cofiwch wirio cyn i chi deithio a gadewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith.

Mae llif traffig dyddiol yn cynyddu ar gyfartaledd oddeutu 15% ar yr M4 ger Caerdydd pan mae digwyddiad rhyngwladol. Gallai gwaith ffordd sydd wedi'i gynllunio dros y misoedd nesaf hefyd olygu bod y ffyrdd yn brysurach.


Digwyddiadau sydd ar y gweill

  • 18 Mehefin, Cyngerdd Taylor Swift, Stadiwm Principality, Caerdydd.
  • 25 Mehefin, Cyngerdd Foo Fighters, Stadiwm Principality, Caerdydd.
  • 5 Gorffennaf, Cyngerdd Shania Twain, Cae Rasys Cas-gwent.
  • 6 Gorffennaf, Cyngerdd Tom Jones, Cae Rasys Cas-gwent.
  • 6 Gorffennaf, Monster Trucks, Stadiwm Principality, Caerdydd.
  • 9 Gorffennaf, Cyngerdd Hozier, Cae Rasys Cas-gwent.
  • 3 - 10 Awst, Eisteddfod Genedlaethol, Parc Coffa Rhyfel Ynysangharad, Rhondda Cynon Taf. Darganfyddwch rhagor o wybodaeth am deithio i'r Eisteddfod ar fan hyn.
  • 9 Awst, Cyngerdd Billy Joel, Stadiwm Principality, Caerdydd.
  • 17 Awst, Speedway, Stadiwm Principality, Caerdydd.

 

Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn digwydd ar yr M4. Bydd y gwaith yn cael ei gwblhau gyda ffyrdd neu lonydd ar gau dros nos yn unig bryd bynnag y bo modd. Dilynwch y ddolen isod i ddarganfod mwy am y gwaith ffordd ddiweddaraf yn eich ardal chi.

Nid yw hyn yn cynnwys gwaith brys nac aflonyddwch ar rwydwaith oherwydd digwyddiadau.

Canva picture showing different images of ways to communicate with traffic wales

Cynlluniwch ymlaen llaw.

Gwiriwch y wybodaeth traffig diweddaraf cyn i chi deithio. 

Car - twn Traffig Cymru | Traffic Wales Car-toon

Gwiriwch eich cerbyd cyn teithio.

Cloc Traffig Cymru Clock

Caniatewch amser ychwanegol i'ch siwrne.

 

Mae'r gwaith hwn yn hanfodol ar gyfer diogelwch y cyhoedd sy'n teithio. Byddai peidio â gwneud y gwaith hwn yn arwain at y ffyrdd yn dirywio ymhellach, gan olygu y byddai ffyrdd yn cau yn ddi-rybudd, a mwy o darfu ac anghyfleuster na’r gwaith sy’n cael ei gynllunio. 

Lle mae'n ddiogel gwneud hynny, bydd gwaith ffordd yn cael ei godi neu ei atal er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl yn ystod digwyddiadau arbennig.

Efallai y bydd adegau pan fyddwch yn gweld conau, arwyddion a therfyn cyflymder is mewn grym ond nid yw’n ymddangos bod neb yn gweithio. Mae hyn oherwydd gall gwaith fod yn digwydd o dan y ffordd, neu efallai mai'r rhwystr diogelwch neu'r ffordd gerbydau wedi cael eu heffeithio sy'n ei gwneud yn anniogel i ailagor y ffordd am gyfnod.