Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o www.traffig-cymru.com.
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru
Beth sy'n digwydd ar y ffyrdd?
Rhybuddion traffig bywFfonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni