Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru

Mae’r Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (ACGCC) sy’n gweithio ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’n gyfrifol am reoli, cynnal a gwella rhwydwaith y ffyrdd strategol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru.

Ewch i'r wefan gyrfaoedd isod i ddysgu mwy am y sefydliad, darganfod eich potensial a chychwyn eich taith gyda'r asiant heddiw.

Gwybodaeth y gwasanaeth

Mae’r ACGCC yn rheoli’r rhwydwaith ffyrdd strategol Llywodraeth Cymru yn y Gogledd a'r Canolbarth. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys tua 1080 cilomedr (670 filltir) yn cynnwys twneli'r A55.

I roi gwybod am broblem ar y ffyrdd, ewch i’r tudalen Cysylltu

Gweld map y rhwydwaith

Mae’r gwasanaeth swyddogion traffig Llywodraeth Cymru yn cael ei rheoli gan ACGCC yn y Gogledd.

Swyddogion Traffig Llywodraeth Cymru

Os ydych chi wedi cael help Swyddog Traffig yn ddiweddar, llenwch y ffurflen hon i anfon adborth atom ni:

Arolwg Swyddogion Traffig

Mae’r ACDC yn cyflwyno swyddogaethau a ddirprwyir gan Weinidogion Cymru a ragnodwyd o dan amryw o ddarpariaethau’r Ddeddf Priffyrdd 1980 a’r Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991 mewn perthynas â gwaith cydlynu, trwyddedu a materion gorfodaeth.

Gwybodaeth am waith stryd a llwythau annormal

Mae’r ACGCC yn cydlynu ac yn galluogi darparu gwaith cynnal a chadw a gwelliannau priffyrdd.

Mae cadwyn gyflenwi ein contract presennol yn cynnwys partneriaethau awdurdodau lleol, contractwyr fframwaith sifil ac arwyneb, ymgynghorwyr amlddisgyblaeth fframwaith a darparwyr fframwaith technoleg, mecanyddol a thrydanol.

Mae'r adran Rheoli Busnes yn datblygu ac yn cynnal Systemau Rheoli Busnes, wedi'u hardystio'n llwyddiannus gan drydydd parti cofrestredig wedi'i gymeradwyo fel corff gwirio gan Wasanaeth Achredu'r Deyrnas Unedig (UKAS).

Mae gan yr Asiant Systemau Rheoli Ansawdd wedi'u hardystio i ISO 9001: 2015 (Rhif Tystysgrif: FS 538262).

Mae Systemau Rheoli Amgylcheddol wedi'u hardystio i ISO 14001:2015 (Rhif Tystysgrif: EMS 552018).

Mae Systemau Rheoli Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol wedi'u hardystio i ISO 45001:2018  (Rhif Tystysgrif: OHS 537501).

BSI Assurance Mark ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001

Mae ACGCC wedi cyflawni statws Buddsoddwyr mewn Pobl.

Investors in People

Perthnasol