Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Arolwg Swyddogion Traffig

Yn nodi maes gofynnol
A gyflwynodd y swyddog traffig ei hun i chi?
A gyflwynodd y swyddog traffig ei hun i chi?
Pa mor ddefnyddiol oedd y swyddog traffig?
Pa mor ddefnyddiol oedd y swyddog traffig?
A oedd y gwasanaeth a gawsoch gan y swyddog traffig yn gwneud i chi deimlo'n ddiogel?
A oedd y gwasanaeth a gawsoch gan y swyddog traffig yn gwneud i chi deimlo'n ddiogel?
Peidiwch â chynnwys unrhyw fanylion personol megis enwau neu gyfeiriadau e-bost yn y maes hwn.

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni