Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Arolwg Swyddogion Traffig

Yn nodi maes gofynnol
A gyflwynodd y swyddog traffig ei hun i chi?
A gyflwynodd y swyddog traffig ei hun i chi?
Pa mor ddefnyddiol oedd y swyddog traffig?
Pa mor ddefnyddiol oedd y swyddog traffig?
A oedd y gwasanaeth a gawsoch gan y swyddog traffig yn gwneud i chi deimlo'n ddiogel?
A oedd y gwasanaeth a gawsoch gan y swyddog traffig yn gwneud i chi deimlo'n ddiogel?
Peidiwch â chynnwys unrhyw fanylion personol megis enwau neu gyfeiriadau e-bost yn y maes hwn.

.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni