Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Arolwg Swyddogion Traffig

Yn nodi maes gofynnol
A gyflwynodd y swyddog traffig ei hun i chi?
Pa mor ddefnyddiol oedd y swyddog traffig?
A oedd y gwasanaeth a gawsoch gan y swyddog traffig yn gwneud i chi deimlo'n ddiogel?
Peidiwch â chynnwys unrhyw fanylion personol megis enwau neu gyfeiriadau e-bost yn y maes hwn.
CAPTCHA

.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni