Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth ar eich dyfais.

Mae rhai o'r cwcis hyn yn hanfodol, tra bod eraill yn ein cynorthwyo i wella eich profiad trwy ein helpu i weld sut mae'r safle'n cael ei ddefnyddio. Nid yw'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol.

1. Cwcis anghenrheidol

Mae cwcis angenrheidiol yn galluogi swyddogaethau craidd megis llywio tudalennau a mynediad i ardaloedd diogel. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn, a dim ond trwy newid dewisiadau eich porwr y gellir ei analluogi.

Yn benodol, rydyn ni'n defnyddio cwcis:

  • i gadw olrhain y sesiwn tra bod eich porwr ar agor. Mae'r cwci hwn yn caniatáu i lywio tudalen i weithredu'n gywir. Mae'n dod i ben pan fyddwch chi'n cau'ch tab neu'ch ffenest porwr.
  • i gadw olrhain eich dewisiadau cwci.

2. Cwcis dadansoddol

Rydym yn defnyddio Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut a phryd y caiff ein gwefan ei defnyddio. Mae Google Analytics yn ein galluogi ni i weld gwybodaeth megis nifer yr ymwelwyr, pa mor hir maen nhw'n aros ar y wefan, sut mae digwyddiadau ar y rhwydwaith ffyrdd yn cynyddu'r galw ar y wefan, nodweddion poblogaidd, porwyr a mathau o ddyfeisiau. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i wella a chynnal y gwasanaeth.

Mae ein hadnodd rheoli cwcis yn rhoi dewis i chi dderbyn neu wrthod ein defnydd o Google Analytics. Gallwch newid eich dewisiadau cwci ar unrhyw adeg trwy ddewis yr eicon rheoli cwcis.

Nid yw'r metrics a ddefnyddir drwy ddefnyddio cwcis parti cyntaf Google Analytics yn cynnwys unrhyw wybodaeth a fyddai'n caniatáu i ni allu adnabod ymwelwyr yn bersonol; mae'r data'n ddi-enw. Mae'r data di-enw a gesglir yn cael ei storio ar weinyddwyr Google.

Rydym wedi rhoi'r mesurau pellach canlynol ar waith ar gyfer preifatrwydd data:

  • Rydym yn defnyddio'r nodwedd cuddio cyfeiriad IP yn Google Analytics fel na fydd cyfeiriad IP eich dyfais yn cael ei anfon i Google pan fyddwch chi'n defnyddio'r wefan hon.
  • Ni fyddwn yn defnyddio Google Analytics oni bai eich bod wedi clicio i dderbyn cwcis at y diben hwn yn yr adnodd rheoli cwcis.
  • Os byddwch chi'n derbyn ein defnydd o gwcis Google Analytics, cofnodir y caniatâd yn Google Analytics.
  • Mae'r wefan hon yn anrhydeddu ceisiadau 'peidiwcha ag olrhain' gan borwyr.

Mae'r holl fanylion am y cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics i'w gweld ar wefan Google. Mae Google hefyd yn argraffu porwr ychwanegol sy'n eich galluogi i ddewis nad yw'r wybodaeth honno am y wefan y byddwch yn mynd iddi yn cael ei hanfon i Google Analytics.

I gael rhagor o wybodaeth am y cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics, cliciwch yma.

Mae Google hefyd yn cynhyrchu porwr ychwanegol sy'n eich galluogi i optio allan o anfon gwybodaeth am eich ymweliadau gwefan at Google Analytics; mae ar gael yma.

3. Dewisiadau

Mae'r cwcis hyn yn gwneud pethau fel cofio eich dewisiadau, i bersonoli eich profiad o ddefnyddio'r safle.

4. Cwcis mewn sgriniau map

Mae ein map traffig ar y ffordd a map CCTV a gyflenwir gan Elgin yn defnyddio cwcis hanfodol, dadansoddol a dewisiadau defnyddwyr. Cyfeiriwch at y negeseuon am ddefnydd cwcis o fewn y mapiau i gael rhagor o fanylion. Gellir newid eich dewisiadau cwcis ar gyfer sgriniau mapiau ar unrhyw adeg trwy ddewis y botwm "i" yn y ddewislen map a dewis "cwcis".