Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Rhybuddion traffig

118 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

The M4 westbound entry slip at junction J19. Roadworks are planned
Cychwyn: 31/03/2020 21:18
Diwedd: 02/04/2020 06:00
The M4 westbound between junctions J19 and J20. Roadworks are planned
Cychwyn: 31/03/2020 21:15
Diwedd: 02/04/2020 06:00
The M48 eastbound between junctions J2 and J1. Road repairs are planned
Cychwyn: 31/03/2020 19:00
Diwedd: 09/04/2020 06:00

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni