Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Rhybuddion traffig

124 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

M4 : Tua'r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi'n Bosibl :
Cychwyn: 17/10/2019 14:54
Diwedd: 17/10/2019 19:55
A470 : Tua'r Gogledd : Coryton i Glan-bad : Tagfeydd : Oedi'n bosibl :
Cychwyn: 17/10/2019 16:04
Diwedd: 17/10/2019 19:05
M4 : Tua'r Dwyrain : C32 Coryton : Allanfa : Tagfeydd : Oedi'n Bosibl :
Cychwyn: 17/10/2019 16:36
Diwedd: 17/10/2019 19:35
M4 : Tua'r Gorllewin : C39 Groes i G44 Lôn-las : Tagfeydd : Oedi
Cychwyn: 17/10/2019 16:52
Diwedd: 17/10/2019 19:55
A470 : Tua'r De : Ffynnon Taf i Gyfnewidfa Coryton : Tagfeydd : Oedi'n bosibl :
Cychwyn: 17/10/2019 16:54
Diwedd: 17/10/2019 18:55

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni