Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Rhybuddion traffig

240 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Talgarth : Ffordd ar gau : I'r de o Talgarth
Cychwyn: 18/02/2020 07:00
Diwedd: 31/07/2020 07:00

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni