Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Rhybuddion traffig

362 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

A479 : Yn y ddau gyfeiriad : Talgarth : Ffordd ar gau : I'r de o Talgarth
Cychwyn: 18/02/2020 07:00
Diwedd: 31/07/2020 07:00
A55 : Tua'r Gorllewin : C19 Glan Conwy : Lôn ymadael ar gau :
Cychwyn: 16/06/2020 19:00
Diwedd: 30/09/2020 06:00
A55 : Tua'r Dwyrain : C19 Glan Conwy : Lôn ymadael ar gau :
Cychwyn: 16/06/2020 19:00
Diwedd: 30/09/2020 07:00

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni