Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Rhybuddion traffig

184 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

M4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi
Cychwyn: 24/06/2019 15:00
Diwedd: 24/06/2019 19:00

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni