Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Rhybuddion traffig

261 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

A487 : Yn y ddau gyfeiriad : Tal-y-bont : Gwaith gwella'r ffordd :
Cychwyn: 25/11/2021 18:00
Diwedd: 07/12/2021 06:00

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni