Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Rhybuddion traffig

91 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

M4 : Tua’r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi’n Bosibl :
Cychwyn: 19/04/2019 10:07
Diwedd: 19/04/2019 14:10
M4 : Tua’r Dwyrain : C29 Cas-bach i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi’n bosibl :
Cychwyn: 19/04/2019 11:02
Diwedd: 19/04/2019 15:05

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni