Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Rhybuddion traffig

145 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

A483 : Tua'r De : Yr Orsedd : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ymuno ar gau :
Cychwyn: 18/11/2019 19:00
Diwedd: 23/11/2019 06:00

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni