Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Rhybuddion traffig

170 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

M4 : Tua'r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas : Tagfeydd : Oedi'n Bosibl :
Cychwyn: 21/11/2019 14:50
Diwedd: 21/11/2019 19:50
A470 : Tua'r Gogledd : Coryton i Nantgarw : Tagfeydd : Oedi'n bosibl :
Cychwyn: 21/11/2019 15:48
Diwedd: 21/11/2019 20:50
M4 : Tua'r Dwyrain : C32 Coryton : Allanfa : Tagfeydd : Oedi'n Bosibl :
Cychwyn: 21/11/2019 15:57
Diwedd: 21/11/2019 20:00
M4 : Tua'r Gorllewin : C40 Taibach i G42 Earlswood : Tagfeydd : Oedi'n bosibl :
Cychwyn: 21/11/2019 16:01
Diwedd: 21/11/2019 20:05
A470 : Tua'r De : Ffynnon Taf i Coryton : Tagfeydd : Oedi'n bosibl :
Cychwyn: 21/11/2019 16:46
Diwedd: 21/11/2019 18:40
M4 : Wedi clirio : Tua'r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G26 Malpas
Cychwyn: 21/11/2019 18:31
Diwedd: 21/11/2019 18:36
A4232 : Wedi clirio : Tua'r Gogledd : Cyfnewidfa A48 i M4 C33 Llanilltern
Cychwyn: 21/11/2019 18:34
Diwedd: 21/11/2019 18:39

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni