Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Rhybuddion traffig

132 canlyniad

Mae'r rhestr hon yn dangos y rhybuddion blaenoriaeth uchaf ar gyfer y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru a hyd at 20 milltir i mewn i Loegr. I weld gwybodaeth yr awdurdod lleol, ewch i'n Map Traffig.

The M48 eastbound exit slip at junction J1
Cychwyn: 06/02/2023
Diwedd: 05/04/2023
The A55 westbound entry slip from the A51
Cychwyn: 09/03/2023
Diwedd: 05/04/2023
The A55 westbound entry slip from the A51
Cychwyn: 09/03/2023
Diwedd: 05/04/2023
The A55 eastbound entry slip from the A51
Cychwyn: 16/02/2023
Diwedd: 03/05/2023
The A55 westbound exit slip to the A51
Cychwyn: 04/04/2023
Diwedd: 05/05/2023
The A55 eastbound entry slip from the A51
Cychwyn: 21/02/2023
Diwedd: 03/05/2023

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni