Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Ein ffyrdd

Mae'r asiantau cefnffyrdd yn rheoli, cynnal a gwella rhwydwaith ffyrdd strategol Llywodraeth Cymru. Mae'r rhwydwaith hwn yn cynnwys prif ffyrdd A, a elwir yn gefnffyrdd, a thraffyrdd.


Mae'r asiantau cefnffyrdd yn gyfrifol am 1510 cilomedr o gefnffordd, gan gynnwys chwe thwnnel ffordd a 178 cilomedr o draffordd. Mae swyddogion traffig yn patrolio llwybrau strategol allweddol ac mae stiwardiaid neu reolwyr llwybrau yn gyfrifol am ofalu am weddill y rhwydwaith.