Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Ein ffyrdd

Mae'r asiantau cefnffyrdd yn rheoli, cynnal a gwella rhwydwaith ffyrdd strategol Llywodraeth Cymru. Mae'r rhwydwaith hwn yn cynnwys prif ffyrdd A, a elwir yn gefnffyrdd, a thraffyrdd.


Mae'r asiantau cefnffyrdd yn gyfrifol am 1510 cilomedr o gefnffordd, gan gynnwys chwe thwnnel ffordd a 178 cilomedr o draffordd. Mae swyddogion traffig yn patrolio llwybrau strategol allweddol ac mae stiwardiaid neu reolwyr llwybrau yn gyfrifol am ofalu am weddill y rhwydwaith.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni