Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Map ffyrdd strategol Llywodraeth Cymru


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni