Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

RSS

Digwyddiadau ac achlysuron
Cymraeg - RSS ar gyfer digwyddiadau ac achlysuron (pob difrifoldeb)

 

Gwaith ffordd
Cymraeg - RSS ar gyfer gwaith ffordd (pob difrifoldeb)

 

Penawdau
Cymraeg - RSS ar gyfer yr erthyglau newyddion blaenoriaeth uchaf Traffig Cymru, a ddigwyddiadau ac achlysuron blaenoriaeth uchaf Traffig Cymru ('difrifol' neu 'ffordd ar gau')

 

Digwyddiadau ac achlysuron (Incidents and events)
Saesneg - RSS ar gyfer digwyddiadau ac achlysuron (pob difrifoldeb)

 

Gwaith ffordd (Roadworks)
Saesneg - RSS ar gyfer gwaith ffordd (pob difrifoldeb)

 

Penawdau (Headlines)
Saesneg - RSS ar gyfer yr erthyglau newyddion blaenoriaeth uchaf Traffig Cymru, a ddigwyddiadau ac achlysuron blaenoriaeth uchaf Traffig Cymru ('difrifol' neu 'ffordd ar gau')


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni