Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Yn eich ardal chi

Mae'r rhwydwaith ffyrdd strategol yn cynnwys 1516 cilomedr o priffyrdd a 178 cilometr o draffordd. Mae'r Asiantau Cefnffyrdd yn gyfrifol am reoli, cynnal a gwella'r rhwydwaith yng Nghymru ar ran Llywodraeth Cymru.

Darganfyddwch fwy am ein gwaith ehangach ledled Cymru

Gwybodaeth a mentrau sydd ar y gweill i helpu creu rhwydwaith mwy gwyrdd a ddiogel.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni