Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Rwbel, rhwystrau a gollyngiadau

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am eitemau rhydd neu danwydd wedi gollwng ar y gerbytffordd

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am eitemau rhydd neu danwydd wedi gollwng ar y gerbytffordd