Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213 Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Rwbel, rhwystrau a gollyngiadau

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am eitemau rhydd neu danwydd wedi gollwng ar y gerbytffordd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni