Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Adborth a chwynion

Gallwch gysylltwch â ni dros y ffôn, e-bost neu lythyr.

Ffôn

0300 123 1213.

Ebost

[email protected]

Post

Traffig Cymru
Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru
Ffordd Sam Pari
Morfa
Conwy LL32 8HH

Llywodraeth Cymru

Rydym yn darparu gwasanaethau ar ran Llywodraeth Cymru. Ar gyfer cwynion sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru, e.e. penderfyniadau polisi, cysylltwch â Llywodraeth Cymru drwy eu tudalen gwybodaeth gyswllt.


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni