Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Adborth a chwynion

Gallwch gysylltwch â ni dros y ffôn, e-bost neu lythyr.

Ffôn

0300 123 1213.

Ebost

[email protected]

Post

Traffig Cymru
Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru
Ffordd Sam Pari
Morfa
Conwy LL32 8HH

Llywodraeth Cymru

Rydym yn darparu gwasanaethau ar ran Llywodraeth Cymru. Ar gyfer cwynion sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru, e.e. penderfyniadau polisi, cysylltwch â Llywodraeth Cymru drwy eu tudalen gwybodaeth gyswllt.

Cysylltwch â ni am faterion eraill neu i weld ein polisi cwynion