Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Adborth a chwynion

I anfon adborth, sylwadau neu gwestiynau ar unrhyw un o'n gwasanaethau, defnyddiwch y dolenni yn ein tudalen Manylion Cyswllt. 

Fel arall, cysylltwch â ni dros y ffôn, e-bost neu lythyr.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 123 1213.

Ar gyfer gwybodaeth am draffig, gwybodaeth am waith ffordd sydd ar y gweill neu i anfon adborth atom ynglŷn â'r wefan hon, anfonwch e-bost at [email protected]

 

 

Ysgrifennwch atom yn: 

Traffig Cymru
Canolfan Rheoli Traffig Gogledd Cymru
Ffordd Sam Pari
Morfa
Conwy LL32 8HH

Rydym yn darparu gwasanaethau ar ran Llywodraeth Cymru. Ar gyfer cwynion na ellir eu datrys trwy ein gwasanaeth ymholiadau neu sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru, megis penderfyniadau polisi, cysylltwch â Llywodraeth Cymru drwy eu tudalen gwybodaeth gyswllt.

Mae polisi cwynion Llywodraeth Cymru ar gael ar y ddolen hon.
 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni