Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Namau a pheryglon ar y ffordd

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am dwll yn y ffordd, problem gyda rhwystr, ffens neu lwybr, neu ddifrod arall i'r gerbytffordd

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am dwll yn y ffordd, problem gyda rhwystr, ffens neu lwybr, neu ddifrod arall i'r gerbytffordd