Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213 Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Iâ ac eira

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblemau gydag iâ, eira, halltu neu raeanu mewn lleoliad ar ein rhwydwaith ffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni