Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Iâ ac eira

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblemau gydag iâ, eira, halltu neu raeanu mewn lleoliad ar ein rhwydwaith ffyrdd

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblemau gydag iâ, eira, halltu neu raeanu mewn lleoliad ar ein rhwydwaith ffyrdd