Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Llifogydd a draeniau

Defnyddiwch y map i roi gwybod am lifogydd, draeniau wedi blocio neu broblemau draenio eraill sy'n effeithio ar ffyrdd, llwybrau neu droetffyrdd

Defnyddiwch y map i roi gwybod am lifogydd, draeniau wedi blocio neu broblemau draenio eraill sy'n effeithio ar ffyrdd, llwybrau neu droetffyrdd