Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213 Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Sbwriel, tipio anghyfreithlon a graffiti

Defnyddiwch y map i roi gwybod am sbwriel, tipio anghyfreithlon neu graffiti ar y ffordd, tanlwybr neu ar droetffordd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni