Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Arwyddion ffyrdd, marciau ffyrdd a therfynau cyflymder

Defnyddiwch y map hwn i gysylltu â ni am arwyddion ffyrdd, arwyddion negeseuon electronig neu derfynau amser.

Gweld Adolygiadau diogelwch cefnffyrdd | LLYW.CYMRU ar gyfer wybodaeth am terfynau cyflymder cefnffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni