Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Gwaith Ail-wynebu'r A40 rhwng cyffordd yr A40/A449 yn Rhaglan a chyffordd yr A40/A466 i’r Gogledd o Dwneli Gibraltar yn Nhrefynwy

Dyddiad Dechrau:12/03/2024 | Dyddiad Gorffen:17/05/2024

Bydd gwaith i ail-wynebu’r ffordd gerbydau hanfodol i ran 8Km yr A40 i’r ddau gyfeiriad rhwng cyffordd yr A40/A449 yn Rhaglan a chyffordd yr A40/A466 i’r Gogledd o Dwneli Gibraltar yn Nhrefynwy, yn dechrau ar 12/03/2024 heb gynnwys penwythnosau.

Mae gwaith ffordd ar Ddydd Llun 8 Ebrill wedi cael ei ganslo oherwydd tywydd garw. 

Bydd y gwaith yn cael ei wneud rhwng 20:00 – 06:00 ar ôl cau'r gerbytffordd tua'r Gogledd a'r De yn llawn o gyffordd Rhaglan A40/A449 a Chyffordd yr A40/A466 i'r Gogledd o Dwneli Gibraltar yn Nhrefynwy.

Tua’r gogledd

2 Ebrill 20:00 - 13 Ebrill 06:00 (ac eithrio penwythnosau)

  • A40 ar gau dros nos tua'r Gogledd rhwng cyffordd yr A40/A449 yn Rhaglan a Chyffordd yr A40/A466 rhwng 20:00 – 06:00.
  • Lôn ymuno A40/ A449 tua'r gogledd ar gau rhwng 20:00 – 06:00.
  • Lonydd ymadael ac ymuno Gwasanaethau Trefynwy i’r Gogledd ar gau dros nos rhwng 20:00 – 06:00.

 

Tua’r de

15 Ebrill 20:00 - 4 Mai 06:00 (ac eithrio penwythnosau)

  • A40 ar gau dros nos tua'r de rhwng Cyffordd yr A40/A466 i'r gogledd o Dwneli Gibraltar yn Nhrefynwy a chyffordd yr A40/A449 yn Rhaglan rhwng 20:00 – 06:00.
  • Lôn ymuno’r A40 yn Llanfihangel Troddi ar gau dros nôs rhwng 20:00 a 06:00.
  • Lonydd ymadael ac ymuno Gwasanaethau Trefynwy tua'r de rhwng 20:00 a 06:00.

7 Mai 20:00 - 17 Mai 06:00 (ac eithrio penwythnosau)

  • A40 ar gau dros nos tua'r de rhwng Cyffordd yr A40/A466 i'r gogledd o Dwneli Gibraltar yn Nhrefynwy a chyffordd yr A40/A449 yn Rhaglan rhwng 20:00 – 06:00.
  • Lôn ymuno’r A40 yn Llanfihangel Troddi ar gau dros nôs rhwng 20:00 a 06:00.
  • Lonydd ymadael ac ymuno Gwasanaethau Trefynwy tua'r de rhwng 20:00 a 06:00.

Gwyriad 

Bydd traffig tua'r gogledd yn cael ei ddargyfeirio gan ddefnyddio'r A449 i Gyffordd 24 yr M4, yr M4 tua'r dwyrain ar draws pont Tywysog Cymru gan ymuno â'r M5 ar Gyffordd 15, gan adael yr M5 yng Nghyffordd 8 i ymuno â'r M50 i'w therfyniad yn Ross on Wye lle gellir defnyddio'r A40.

Bydd traffig tua'r de yn cael ei ddargyfeirio gan ddefnyddio'r A40 i Ross on Wye, lle bydd yn ymuno â'r M50 lle mae'r traffig yn cwrdd â'r M5 ar Gyffordd 8. Bydd yn ymuno i deithio tua'r de i Gyffordd 15 lle bydd yn ymuno â'r M4, yn croesi pont Tywysog Cymru ac yn mynd ymlaen i Gyffordd 24. Yna ymuno â'r A449 i deithio tua'r Gogledd i Gyffordd yr A40/A449 Rhaglan

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu drwy X @TraffigCymruD neu Facebook @TrafficWalesS