Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 : Tua'r Dwyrain : C24 Faenol

A55 : Tua'r Dwyrain : C24 Faenol : Lôn ymadael ar gau : lon ar gau ar y ffordd fawr : Gwaith gwella'r ffordd : Cyfyngiadau cyflymder 40mya : 12/02/24-08/03/24 1930-0730 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 12/02/2024
Dyddiad gorffen: 08/03/2024

Cyhoeddwyd gyntaf
10/02/2024 07:21
Cyfeirnod
RNMDA_2024109721
Diweddarwyd diwethaf
12/02/2024 19:31
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni