Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales
Beth sy'n digwydd ar y ffyrdd?
Rhybuddion traffig byw

Gweld mwy o rybuddion traffig byw


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni