Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Amodau traffig

Defnyddiwch y map hwn i gysylltu â ni am amodau traffig ar ein rhwydwaith ffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni