Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Amodau traffig

Defnyddiwch y map hwn i gysylltu â ni am amodau traffig ar ein rhwydwaith ffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni