Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Coed a llystyfiant

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblemau gyda thorri gwair, coed peryglus neu lystyfiant arall sy'n peri problemau ar y ffordd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni