Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Gofyn am wybodaeth am wasanaeth neu CCTV

Defnyddiwch y map hwn i ofyn am wybodaeth am wasanaeth, ffilm CCTV, gwybodaeth am gyfarpar neu ymholiadau cyffredinol eraill sy'n ymwneud â'n rhwydwaith ffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni