Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth
traffig Llywodraeth Cymru

Goleuadau stryd ac arwyddion traffig

Defnyddiwch y map hwn i roi gwybod am broblem gydag arwyddion traffig, goleuadau stryd, goleuadau tanlwybrau a thwneli


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni