Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Gwaith ffordd a ffyrdd ar gau

Defnyddiwch y map i gysylltu â ni am waith ffordd neu ffyrdd wedi cau ar ein rhwydwaith ffyrdd


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni