Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

Hygyrchedd

Lle bo modd, mae'r wefan hon yn cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0 lefel AA. Mae'r wefan wedi'i dylunio i fod yn addas ar gyfer sgriniau symudol a chyffwrdd.  

Os ydych chi'n ei chael yn anodd defnyddio'r wefan hon, cofiwch roi adborth i ni er mwyn ein helpu i wella.

Mae modd defnyddio sgrin gyffwrdd neu lygoden i lywio'r holl nodweddion.

Mae'r rhan fwyaf o'r nodweddion yn gydnaws â theclynnau darllen sgrin, ac mae modd defnyddio bysellfwrdd i lywio'r rhan fwyaf o nodweddion. Fodd bynnag, nid yw rhai elfennau seiliedig ar fapiau yn gydnaws, gan fod angen rhyngweithio â'r map er mwyn arddangos bocsys naid. Rydym yn gweithio gyda'n cyflenwyr trydydd parti i wella'r agwedd hon yn y dyfodol.  

Mae diweddariadau dwyieithog am draffig yn ymwneud â digwyddiadau a gwaith ffordd mawr ar gael mewn fformat testun ar y dudalen Rhybuddion Traffig Ffordd a thrwy fformatau eraill.

Rydym yn rhannu ein data â darparwyr eraill sy'n rhoi gwybodaeth am draffig er mwyn helpu i gyrraedd cynulledifa ehangach. Yn ystod eich taith, cofiwch wrando ar fwletinau gorsafoedd radio lleol, neu defnyddiwch eich system llywio â lloeren i gael yr holl newyddion diweddaraf am y traffig.
 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni