Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213
The Welsh Government’s traffic information service for motorways and trunk roads in Wales

Hygyrchedd

Lle bo modd, mae'r wefan hon yn cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0 lefel AA. Mae'r wefan wedi'i dylunio i fod yn addas ar gyfer sgriniau symudol a chyffwrdd.  

Os ydych chi'n ei chael yn anodd defnyddio'r wefan hon, cofiwch roi adborth i ni er mwyn ein helpu i wella.

Mae modd defnyddio sgrin gyffwrdd neu lygoden i lywio'r holl nodweddion.

Mae'r rhan fwyaf o'r nodweddion yn gydnaws â theclynnau darllen sgrin, ac mae modd defnyddio bysellfwrdd i lywio'r rhan fwyaf o nodweddion. Fodd bynnag, nid yw rhai elfennau seiliedig ar fapiau yn gydnaws, gan fod angen rhyngweithio â'r map er mwyn arddangos bocsys naid. Rydym yn gweithio gyda'n cyflenwyr trydydd parti i wella'r agwedd hon yn y dyfodol.  

Mae diweddariadau dwyieithog am draffig yn ymwneud â digwyddiadau a gwaith ffordd mawr ar gael mewn fformat testun ar y dudalen Rhybuddion Traffig Ffordd a thrwy fformatau eraill.

Rydym yn rhannu ein data â darparwyr eraill sy'n rhoi gwybodaeth am draffig er mwyn helpu i gyrraedd cynulledifa ehangach. Yn ystod eich taith, cofiwch wrando ar fwletinau gorsafoedd radio lleol, neu defnyddiwch eich system llywio â lloeren i gael yr holl newyddion diweddaraf am y traffig.
 


Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213
Cysylltu â ni