Skip to main content
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.
Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg. We welcome calls in Welsh.

Yr A483 llwybr rhannu defnydd teithio llesol Llandrindod i Hawy - Cam 2

 Start Date: 10/06/24 | End Date: 31/10/24

A483

Yr A483 llwybr rhannu defnydd teithio llesol Llandrindod i Hawy - Adeiladu cam 2 o'r llwybr cyd-ddefnyddio teithio llesol, ochr yn ochr â'r A483 sy'n cysylltu Llandrindod â Hawy. Mae Cam 2 yn cynnwys adeiladu'r llwybr defnydd a rennir rhwng Cyffordd Ffordd Grosvenor i Gyffordd Ridgebourne Drive.

Byddwn yn adeiladu cam 2 o'r llwybr cyd-ddefnyddio teithio llesol ochr yn ochr â'r A483, sy'n ceisio gwella cysylltiadau ar gyfer teithio llesol ar hyd yr A483, rhwng Llandrindod a Hawy, gan ddechrau Mehefin 2024, bwriedir cwblhau’r gwaith ym mis Hydref 2024.

Ni fydd angen cau unrhyw ffyrdd yn ystod y gwaith, ond bydd goleuadau traffig dwyffordd dros dro, yn cael eu defnyddio 24 awr y dydd yn ystod y cyfnod adeiladu. Gwneir pob ymdrech i gael gwared ar y gwaith rheoli traffig dros dro o'r rhwydwaith yn ystod wythnos Sioe Frenhinol Cymru, a chyfnod embargo yr haf.

Mehefin i Hydref 2024 – A483 ar agor i draffig o dan reolaeth traffig dros dro (goleuadau traffig)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Traffig Cymru ar 0300 123 1213 neu anfonwch neges i X @Traffigcymrug