Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M53 southbound entry slip at junction J4

The M53 southbound entry slip at junction J4
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 29/07/2022 21:00
Dyddiad gorffen: 13/08/2022 07:00

Cyhoeddwyd gyntaf
21/07/2022 20:12
Cyfeirnod
3878423
Diweddarwyd diwethaf
29/07/2022 21:01
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni