Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 : Tua'r Gorllewin : C42 Earlswood i G41 Pentyla/Baglan

M4 : Tua'r Gorllewin : C42 Earlswood i G41 Pentyla/Baglan : Ffordd ar gau : Rhoi wyneb newydd i'r ffordd : Dargyfeiriadau lleol ar waith 08/08/22-16/08/22 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 08/08/2022 20:00
Dyddiad gorffen: 16/08/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
03/08/2022 10:38
Cyfeirnod
RNMDA_2022096651
Diweddarwyd diwethaf
08/08/2022 20:03
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni