Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A4232 : Tua'r De : M4 C33 Llanilltern i Cyfnewidfa A48

A4232 : Tua'r De : M4 C33 Llanilltern i Cyfnewidfa A48 : Gwaith cynnal a chadw : Ffordd ar gau : 07/08/22-11/08/22 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 07/08/2022 20:00
Dyddiad gorffen: 11/08/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
04/08/2022 10:39
Cyfeirnod
RNMDA_2022096719
Diweddarwyd diwethaf
07/08/2022 20:03
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni