Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

M4 : Tua'r Dwyrain : C43 Llandarsi i G42 Earlswood

M4 : Tua'r Dwyrain : C43 Llandarsi i G42 Earlswood : Rhoi wyneb newydd i'r ffordd : Ffordd ar gau : 08/08/22-12/08/22 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 08/08/2022 20:00
Dyddiad gorffen: 12/08/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
04/08/2022 10:45
Cyfeirnod
RNMDA_2022096722
Diweddarwyd diwethaf
08/08/2022 20:03
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni