Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 : Tua'r Gorllewin : C11 Llandygai

A55 : Tua'r Gorllewin : C11 Llandygai : Rhoi wyneb newydd i'r ffordd : Lôn ymadael ar gau : Dargyfeiriadau lleol ar waith 03/08/22-15/08/22 2000-0600 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 03/08/2022 20:00
Dyddiad gorffen: 15/08/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
06/08/2022 08:41
Cyfeirnod
RNMDA_2022096770
Diweddarwyd diwethaf
06/08/2022 08:41
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni