Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C8 Ael-y-Bowl i G9 Treborth

A55 : Yn y ddau gyfeiriad : C8 Ael-y-Bowl i G9 Treborth : Gwaith cynnal a chadw : Lôn ar gau : Goleuadau traffig dros dro : 20munud Oedi : 19/08/22-18/11/22 :
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 19/08/2022 21:00
Dyddiad gorffen: 18/11/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
19/08/2022 21:51
Cyfeirnod
RNMDA_2022097041
Diweddarwyd diwethaf
19/08/2022 21:51
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni