Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The junction of the A5 and the A5064

The junction of the A5 and the A5064
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 05/10/2022 21:00
Dyddiad gorffen: 22/10/2022 06:00

Cyhoeddwyd gyntaf
20/09/2022 15:42
Cyfeirnod
3978618
Diweddarwyd diwethaf
05/10/2022 21:04
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni