Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M53 northbound exit slip at junction J3

The M53 northbound exit slip at junction J3
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 24/10/2022
Dyddiad gorffen: 10/12/2022

Cyhoeddwyd gyntaf
18/10/2022 11:53
Cyfeirnod
4031104
Diweddarwyd diwethaf
24/10/2022 20:01
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni