Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The M53 northbound exit slip at junction J3

The M53 northbound exit slip at junction J3
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Difrifol
Dyddiad cychwyn: 31/10/2022
Dyddiad gorffen: 14/12/2022

Cyhoeddwyd gyntaf
24/10/2022 12:52
Cyfeirnod
4039691
Diweddarwyd diwethaf
31/10/2022 20:02
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni