Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

The junction of the A5 and the A5064

The junction of the A5 and the A5064. Emergency Roadworks
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Cymedrol
Dyddiad cychwyn: 08/11/2022
Dyddiad gorffen: 28/02/2023

Cyhoeddwyd gyntaf
08/11/2022 09:52
Cyfeirnod
4062547
Diweddarwyd diwethaf
08/11/2022 21:02
Ffynhonnell ddata
Highways England

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni