Skip to main content
Llinell wybodaeth Traffig Cymru 0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg | We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni
Gwasanaeth gwybodaeth traffig Llywodraeth Cymru ar gyfer traffyrdd a chefnffyrdd Cymru.

A55 : Tua'r Dwyrain : C13 Abergwyngregyn

A55 : Tua'r Dwyrain : C13 Abergwyngregyn : Ffordd ymadael ar gau : Gan eithrio penwythnosau : Gwaith wal dargadw
Math o ddigwyddiad: Gwaith ffordd
Difrifoldeb y tarfu: Ffordd ar gau
Dyddiad cychwyn: 17/11/2022
Dyddiad gorffen: 08/12/2022

Cyhoeddwyd gyntaf
17/11/2022 14:33
Cyfeirnod
RNMDA_2022099376
Diweddarwyd diwethaf
17/11/2022 14:33
Ffynhonnell ddata
Llywodraeth Cymru

Ffonio llinell wybodaeth Traffig Cymru
0300 123 1213

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg
We welcome calls in Welsh

Cysylltu â ni